obojok-ozdobny-1_5x35cm-pet-expert-20200311143727-422_68