Artikle u online shopu možete pretraživati prema predloženim Kategorijama po kojima su naši artikli
raspoređeni. Svaki artikl popraćen je fotografijom, koju možete kroz dva klika uvećati do veličine ekrana
te opisom koji obuhvaća dimenzije, materijale, boje…
Odabir nekog artikla iz grupe, postižete klikom na željeni artikl pri čemu vam se otvara stranica artikla s
istaknutom opcijom Dodaj u košaricu, odabirete željeni broj komada i klikom na datu opciju, artikl ulazi
u vašu košaricu.
Košarica je vidljiva u gornjem desnom uglu i označena je brojem artikala koje momentalno sadrži. Klikom
na Košaricu otvara vam se sadržaj artikala u istoj. Ako posjedujete Kupon s popustom, molimo vas da
kôd kupona unesete u za to predviđenu kućicu te kliknete na opciju Primjeni kupon. Tada će se popust
dodijeljen kuponom automatski uračunati u kalkulaciju ukupnog iznosa za plaćanje.