obojok-ozdobny-1_5x38cm-benny-20200311110552-421_12