Tečaj (škola) za šišanje pasa

  Tečaj (škola) za šišanje pasa

  Tečaj od 20 h
  Tečaj se provodi pojedinačno i u dogovoru sa voditeljem. Cijena tečaja
  je 270,00€, a plaćanje je avansno.
  koji sadrži osnovu njege kućnih ljubimaca za početnike
  .Nakon tečaja imate osnovno znanje u vezi kućnih ljubimaca.(teorija i
  praksa)
  Tečaj od 40 h
  Tečaj se provodi pojedinačno i u dogovoru sa voditeljem. Cijena tečaja
  je 540,00 €, a plaćanje je avansno.
  koji sadrži osnovu njege kućnih ljubimaca za početnike.
  Posebna pažnja se poklanja osnovnim pasminama koje su
  najzastupljenije . Uče se osnove kupanja i šišanja (teorija i praksa)
  .Nakon tečaja imate osnovno znanje u vezi kućnih ljubimaca.
  Tečaj od 60 h
  Poslije uspješno završenog tečaja dobivate diplomu o položenom
  tečaju za šišanje pasa.
  koji sadrži osnovu njege kućnih ljubimaca za početnike.
  Posebna pažnja se poklanja osnovnim pasminama koje su
  najzastupljenije . Uče se osnove kupanja i šišanja, posebne frizure za
  pojedine pasmine. Obavezna teorija i praksa Nakon tečaja imate
  osnovno znanje u vezi kućnih ljubimaca.
  Tečaj se provodi pojedinačno i u dogovoru sa voditeljem. Cijena tečaja
  je 810,00 €, a plaćanje je avansno.
  Tečaj od 80 h
  Poslije uspješno završenog tečaja dobivate diplomu o položenom
  tečaju za šišanje pasa svih pasmina:
  koji sadrži osnovu njege kućnih ljubimaca za početnike.
  Posebna pažnja se poklanja svim pasminama koje su najzastupljenije .
  Uči se masaža uz kupanje i šišanja posebne frizure za pojedine
  pasmine. Nakon tečaja imate impresivno znanje u vezi kućnih
  ljubimaca.
  Tečaj se provodi pojedinačno i u dogovoru sa voditeljem. Cijena tečaja
  je 1080,00 €, a plaćanje je avansno.
  *Posebni tečajevi kratki (trajanje od jednog školskog sata 45min )
  iznose 40,00€. to je za vlasnike koji žele znati više o svom ljubimcu.
  (1h)
  *tečaj aromaterapije za ljubimce u trajanju od 6 h u iznosu od
  135,00€.
  *tečaj talasoterapije u trajanju od 6 h u iznosu od 135,00€
  Teoretski dio sadrži:
  *pasmine pasa
  *bolesti pasa
  *oprema salona
  (mašinice, nastavci, fenovi, četke, češljevi, škare, stol za šišanje)
  *kozmetika za pse
  *dezinfekcija prostora i opreme
  praktični dio sadrži :
  *kupanje i sušenje pasa
  *šišanje pasa
  *masaža pasa
  *rezanje noktiju, čišćenje ušiju, čišćenje zubi, analne žlijezde
  *spriječavanje kožnih bolesti i linjanje
  *tretmani protiv buha
  npr. Program od 20h: teorija šta je grooming, osnovne pasmine pasa,
  higijena, bolesti pasa,dezinfekcija (8h)
  općenito o psima,(2h)
  njega i higijena pasa (4h) +praktični rad
  psihologija i pristup (2h) + praktični rad
  što je šišanje i zašto ga radimo (2h) + praktični rad
  potreban materijal za salon i upotreba kozmetike(2h)
  Tečaj za šišanje pasa (sati se broje kao školski sat 45min)
  Šapica d.o.o.
  Z. J. Jovanovića 2a,
  31000 OSIJEK
  Direktor:
  Lidija Rosić

  Odgovori